Starostwo Powiatowe w WejherowieStarostwo Powiatowe
w Wejherowie
KARTY SPRAW
Sprawdź zanim udasz się do Urzędu!
← Poprzedni wydział ← → Następny wydział →

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wejherowie Wydziałowi Komunikacji przypisane są następujące zadania i sprawy wedlug kategorii:

WYDZIAŁY
RODZAJE SPRAW
OGŁOSZENIE:


    W związku z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych w sali obsługi rejestracji pojazdów

w dniach 7 i 8 stycznia 2016 r.

wystąpią poważne utrudnienia związane m.in. z:

rejestracją pojazdów, wymianą dowodów rejestracyjnych, otrzymaniem pozwoleń czasowych i kart pojazdów, wymianą tablic rejestracyjnych i innych dokumentów dotyczących pojazdów
. W tych dniach będą czynne tylko cztery stanowska do załatwiania powyższych spraw.
     Prosi się więc wszystkie zainteresowane osoby aby w tych dniach
załatwiać tylko sprawy pilne.

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy wszystkich klientów.