Starostwo Powiatowe w WejherowieStarostwo Powiatowe
w Wejherowie
KARTY SPRAW
Sprawdź zanim udasz się do Urzędu!
← Poprzedni wydział ← → Następny wydział →

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wejherowie Wydziałowi Środowiska przypisane są następujące zadania i sprawy wedlug kategorii:

WYDZIAŁY
RODZAJE SPRAW