Starostwo Powiatowe w Wejherowie Starostwo Powiatowe
w Wejherowie
KARTY SPRAW Sprawdź zanim udasz się do Urzędu
Ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 ze zmianami)
i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. Nr 103, poz. 652) odpowiedzialność za sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym w zakresie należącym dotąd do administracji rządowej przekazano samorządom powiatowym. Starostwo Powiatowe w Wejherowie jest jedna z 24 jednostek organizacyjnych Powiatu.
Główną siedzibą Starostwa Powiatowego w Wejherowie jest budynek przy ul. 3 Maja 4.
Informacje o rodzajach spraw publicznych oraz komórkach organizacyjnych Starostwa, prowadzących te sprawy, można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego przy ul. 3 Maja 4 w Wejherowie (parter). Druki wniosków, które należy złożyć, oraz informacje o załatwianiu konkretnej sprawy można uzyskać: w Biurze Obsługi Interesantów, bezpośrednio we właściwej komórce organizacyjnej Starostwa, z niniejszej strony internetowej - przy kartach spraw.
WYDZIAŁY
RODZAJE SPRAW
Jak korzystać z serwisu

Ta strona została stworzona w celu ułatwienia petentom pozyskiwania informacji potrzebnych do załatwiania spraw w poszczególnych wydziałach Starostwa Powiatowego.

Informacja na stronie została umieszczona w postaci kart spraw.

Każda karta sprawy zawiera następujące rubryki (rozdziały):

  • NAZWA SPRAWY;
  • PODSTAWA PRAWNA;
  • GDZIE SIĘ UDAĆ;
  • WYMAGANE DOKUMENTY;
  • INFORMACJE O OPŁATACH;
  • TERMIN REALIZACJI SPRAWY;
  • UWAGI.

Wszystkie karty spraw są posegregowane według wydziałów Starostwa.

W niektórych wydziałach (np. Wydział Komunikacji) karty spraw dodatkowo posegregowane według kategorii spraw.

Poszukiwanie informacji o toku postępowania przy załatwianiu sprawy zaczynamy od kliknięcia w zakładkę merytorycznego wydziału, który zajmuje się tego typu sprawami. Zostanie wyświetlona lista nazw spraw przypisanych do wybranego wydziału. Po kliknięciu w nazwę interesującej nas sprawy zostanie wyświetlona karta sprawy ze szczególnymi informacjami o sposobie załatwienia.

W przypadku gdy nie jesteśmy w stanie z góry określić jaki wydział prowadzi interesującą nas sprawę – można skorzystać z wyszukiwarki sprawy wg rodzaju.

Życzymy przyjemnych chwil w poszukiwaniu potrzebnej informacji.

Wydział Organizacyjny.